marionj.se © 2012                    

 

 

Deltagarlista vuxenläger

 

Linda Linder

Cecilia Rosé

Erica Gustafsson

Magdalena Lindberg

Hanna Reistadmo

Anna Pettersson

Anna Johansson

Pernilla Junvald (till fots)

Agneta Pettersson (delar häst med Anna P)
Maritha Schüzer (endast lördag)
Alexandra Schützer (endast lördag)
Jessica Bergvall (endast fredag)

Anna Sundell (endast fredag)

 

Alla deltagare har tillgång till box. Vi har också tillgång till några större hagar som vi ämnar dela av till rasthagar.


 

Välkommen hälsar

Marion, Andreas och Emma!

 

_______________________________________________

 

Godkänd för F-skatt

 

marionj.se - Linneberg Vretstorp - 070-415 41 61 - johanssonmarion@hotmail.com